10

  Greenfix NW tegen onkruid 125ml

  11,95

  Greenfix is een niet-selectief onkruidbestrijdingsmiddel dat door het onkruid wordt opgenomen en getransporteerd tot in de diepste wortelpunten. Het middel bestrijdt de meeste hardnekkige onkruiden zoals: kweekgras, straatgras, zevenblad, distels, haagwinde, akkerwinde, paardenbloemen etc. met één enkele toepassing. Mossen worden niet bestreden. De toepassing kan gebeuren op elk ogenblik dat de onkruiden groeien en voldoende blad hebben om de oplossing op te nemen. Voor elke toepassing van dit middel dient men er op bedacht te zijn dat het middel niet selectief is en dus in zeer geringe hoeveelheden al schade kan aanrichten aan te sparen gewassen.

   GEBRUIKSAANWIJZIGING
  OP TIJDELIJK ONBETEELD LAND EN PERMANENT ONBETEELDE TERREINEN ( met uitzondering van verhardingen) ONDER HEKWERK EN AFRASTERINGEN, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals kweekgras, zevenblad, distels, paardenbloemen etc. 

  IN BEPLANTINGEN, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals muur, kweekgras, straatgras, haagwinde, zevenblad etc. Hierbij de groene delen van de beplanting niet raken. 

  ONKRUIDVRIJ MAKEN VAN MOES- OF SIERTUIN VOOR HET ZAAIEN OF PLANTEN, GAZON DOODSPUITEN VOOR HERINZAAI, spuiten op reeds aanwezige onkruiden zoals straatgras, muur, paardenbloemen, kweekgras, etc. Geef het onkruid of het gazon in ieder geval één week de tijd om het middel op te nemen en te transporteren tot in de wortels. Hierna kan eventueel grondbewerking voor planten of zaaien worden uitgevoerd.

  Bereiding van de vloeistof:Spuit of gieter half vullen met water, het middel na schudden al roerend toevoegen en verder voorzichtig afvullen, waarbij schuimvorming voorkomen dient te worden.


  Dosering éénjarige grassen:
  - Spuiten 10 ml per liter water voor 20 m²
  - Gieten 10 ml per 10 liter water voor 20 m²

  Dosering overblijvende grassen en tweezaadlobbige onkruiden:
  - Spuiten 12 ml per liter water voor 20 m²
  - Gieten 12 ml per 10 liter water voor 20 m² 

  BEHANDELING VAN STOBBEN VAN AFGEZETTE BOMEN EN STRUIKEN, verse zaagvlakken van volledig afgezette bomen en struiken bespuiten met een oplossing van 7 ml middel in 100 ml water ter voorkoming van nieuwe uitloop.

  Gebruik biociden/gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.