10

  Thomaskali 25kg

  *: 5425030359990 22,95

  Thomaskali is een waardevolle najaarsmeststof met hoogwaardig kalium en een gegarandeerde fosfaatwerking.

  Het hoge magnesiumgehalte zorgt voor een mooi groen gazon en gewas.

  Thomaskali is basisch werkend en gaat de verzuring van de bodem tegen. Wordt in de herfst, winter of vroeg in de lente gestrooid. Bij voorkeur voor aanvang van de grondwerkzaamheden, zodat de voedingselementen optimaal in de bodem verdeeld kunnen worden. Bij een normale pH-toestand volstaat het gehalte aan kalk in Thomaskali. Bij een zure bodem of op advies van een bodemanalyse is extra kalkbemesting aangeraden. Thomasslakkenmeel is niet oplosbaar in water, maar gaat in de grond geleidelijk over in beter oplosbare verbindingen. Bij voorkeur moet thomasslakkenmeel dan ook in het najaar gestrooid worden. Door de aanwezige (ongebluste) kalk verhoogt thomasslakkenmeel de pH van de grond en is zeer geschikt voor de bemesting van magnesiumbehoeftige zure zandgronden. Door de aanwezige sporen-elementen is thomasslakkenmeel met het oog op de gezondheid van het vee ook zeer geschikt voor de bemesting van grasland.

  Werkt pH verhogend, dus goed voor zuurhoudende grond.

  In Korrelvorm, dus goed te strooien.

  Goede verhouding tussen de mineralen Fosfor, Kali en Magnesium, met door de Calcium een basische werking.

  Geeft stevigheid aan planten, waardoor betere ziektenbestendigheid.

  Gazon: 3-7kg per 100m2

  Siertuin: 7-10 kg per 100 m2,

  Groentetuin: 12-15 kg per 100 m2.

  Samenstelling: 15% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water, 6% magnesiumoxide (MgO) totaal 21% calciumoxide (CaO) oplosbaar in mineraal zuur. Formule NPK 0-8-15(+6MgO)