10

  Tuinkalk 10kg - 100m2

  6,95

  Indirecte werking tegen mos.
  Kalkkorrel + 5% MgO  25kg bevordert de bodemvruchtbaarheid.

  Tuinalk stimuleert de ontwikkeling van micro-organismen in de bodem, zoals bacteriën en schimmels, waardoor de vertering van plantaardige resten optimaal verloopt.
  Tuinkalk reguleert de zuurtegraad (pH) van de bodem waardoor verzuring kan worden opgeheven en voorkomen.
  Tuinkalk bevordert de opname van voor planten essentiële voedingselementen zoals stikstof, fosfaat, kalium en magnesium. Kalk bevordert een goede bodemstructuur.
   
  Een juiste zuurgraad is van belang voor een goede ontwikkeling van planten, grassen, struiken en (fruit-) bomen.

  Als de zuurgraad zich op een goed niveau bevindt, moet, om de zuurgraad op het juiste peil te houden, jaarlijks 5 tot 10kg kalk per m als onderhoudsbekalking gegeven worden.
  Strooi deze kalkmeststof bij voorkeur in het najaar of in het vroege voorjaar.